REFERENCJE

Ośrodek Nowoczesnych Technik Zarządzania w oczach naszych Klientów

Największa w Polsce sieć sklepów detalicznych zajmujących się asortymentem budowlanym

Na podstawie wykonanego projektu możemy zarekomendować „ Ośrodek Nowoczesnych Technik Zarządzania” jako profesjonalną firmę doradczą.
Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z zespołem Pana Marka Gubały i zamierzamy kontynuować podjętą współpracę w obszarze zarządzania procesami logistycznymi.

Firma z branży motoryzacyjnej

Mamy przyjemność zaświadczyć, że w przełomie 2005-2006 współpracowaliśmy z Instytutem Technik i Technologii Logistycznych kierowanym prze Pana Marka Gubałę. Podczas współpracy równolegle do pojedynczych spotkać konsultacyjnych dotyczących logistyki przedsiębiorstwa zespół konsultantów Instytutu Technik i Technologii Logistycznych opracował projekt funkcjonalno-organizacyjny zakładający rozbudowę magazynu centralnego dla naszego przedsiębiorstwa, który uzyskał naszą akceptację. Dotychczasowa współpraca z konsultantami Instytutu Technik i Technologii Logistycznych prowadzona w merytorycznej i miłej atmosferze pozwala zakładać dalszą owocną współpracę.

Firma, zajmująca się m.in. biomateriałami, wyrobami z drewna oraz opakowaniami, która ma swoje placówki na całym świecie

Ceni sobie współpracę z Instytutem Technik i Technologii Logistycznych i uważa, że jest solidnym i godnym rekomendacji partnerem w zakresie usług konsultingowych z obszaru logistyki.

Przedsiębiorstwo handlowo, usługowo-produkcyjne

Niniejszym możemy z przyjemnością zaświadczyć, że w miesiącach styczeń-luty 2005r. współpracowaliśmy z Panem Markiem Gubałą zarządzającym Instytutem Technik i Technologii Logistycznych. Kierowany przez niego zespół konsultantów Instytutu Technik i Technologii Logistycznych przygotował projekt, którego celem była analiza i optymalizacja przepływu materiałów zapasów części zamiennych dla naszego przedsiębiorstwa. Zastosowanie proponowanych przez Pana Marka Gubałę rozwiązań umożliwiło nam doprowadzenie do znacznego zwiększenia rotacji naszych zapasów, a jednocześnie pozwoliło na zwiększenie poziomu obsługi klientów. Ponieważ nasza współpraca z Instytutem Technik i Technologii Logistycznych była jak najbardziej zadawalająca nas zarówno od strony merytorycznej jak i przebiegła w miłej atmosferze, nie wykluczamy dalszej owocnej współpracy.

Firma zajmująca się sprzedażą maszyn oraz części rolniczych najlepszych producentów krajowych oraz zagranicznych

Na ręce Pana dyrektora Marka Gubały składamy podziękowania za pracę grupy konsultantów z Instytutu Technik i Technologii Logistycznych przy fundacji na Rzecz Politechniki Szczecińskiej z zakresu analizy i optymalizacji procesów magazynowych. Projekt przyniósł naszemu przedsiębiorstwu obniżenie kosztów oraz spowodował podwyższenie wydajności i niezawodności gospodarki magazynowej. Współpraca z zespołem konsultantów pozwoliła także podnieść świadomość logistyczną personelu. 

Dynamicznie rozwijający się producent podłóg
Mamy przyjemność zarekomendować Ośrodek Nowoczesnych Technik Zarządzania kierowany przez Pana Marka Gubałę jako godnego zaufania partnera w tworzeniu nowej jakości procesów logistycznych w naszym przedsiębiorstwie.
Ośrodek Nowoczesnych Technik Zarządzania prowadził dla nas prace, których celem była kompleksowa przebudowa procesów logistycznych począwszy od zaopatrzenia poprzez produkcję i kontrolę jakości aż do procesów obsługi klienta i realizacji dystrybucji.
W trakcie prac przeprowadzona została szczegółowa wielowymiarowa analiza stanu logistyki przedsiębiorstwa a opracowane w jej wyniku wnioski pozwoliły opracować nowe, skuteczne sposoby obsługi procesów logistycznych w naszym przedsiębiorstwie.
Jesteśmy zadowoleni z przebiegu prac w trakcie których nasi pracownicy mogli uzyskać wszechstronne wsparcie konsultantów realizujących projekt. Nasze szczególne uznanie znalazło zaangażowanie w wykonywane prace i kompetencje Pana Wiktora Małaszka.
Dotychczasowa owocna współpraca z Ośrodkiem Nowoczesnych Technik Zarządzania pozwala nam zakładać dalszą współpracę w przyszłości.
Dostawca urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacji

Zaświadczamy, że w przedsiębiorstwie przedstawiciele Instytutu Technik i Technologii Logistycznych w osobach Marek Gubała, Tomasz Dworczak, przeprowadzili audyt procesów magazynowych zachodzących w fabrykach, który uwieńczony został opracowaniem dokumentu „Analiza procesów gospodarki magazynowej wraz z propozycjami organizacyjnymi i technicznymi podniesienie jej efektywności”. Wiele wniosków zawartych w opracowaniu jest lub zostanie wdrożone w przedsiębiorstwie.

Tryb prowadzonych prac oraz ich wyniki przedstawione w opracowaniu w postaci listy propozycji pozwalają wydać bardzo pozytywną opinię o wykonawcach ze względu na etykę, merytorykę i kreatywność.

Jedna z największych firm szkoleniowych oferujących szkolenia m.in. Microsoft, Oracle, ITIL

Firma ma przyjemność zarekomendować Ośrodek Nowoczesnych Technik Zarządzania kierowany przez Pana Markę Gubałę jako kompetentnego i godnego zaufania partnera w dziedzinach szkoleń.

W ramach realizacji projektu „Przez kompetencje do nowoczesnych kadr” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zespół trenerów ONTZ wykonał w 2008 roku serię szkoleń z obszaru zarządzania kosztami i zapasami.

Szkolenia przeprowadzono w sposób profesjonalny, przebiegały w przyjaznej atmosferze i były przygotowane na wysokim poziomie merytorycznym.

Analiza ankiet wypełnianych przez uczestników wskazuje na wysokie zadowolenie kursantów z poziomu oraz sposobu przeprowadzenia zajęć. Trenerzy Ośrodka Nowoczesnych Technik Zarządzania uzyskali bardzo wysokie noty. Klienci podkreślali ich profesjonalizm i wysoką kulturę osobistą.

Jesteśmy szczerze zadowoleni ze współpracy z Ośrodkiem Nowoczesnych Technik Zarządzania, co pozwala nam zakładać współpracę na przyszłość. 

Światowy lider w zakresie kompleksowych systemów domowych

ONTZ (Ośrodek Nowoczesnych Technik Zarządzania) jest dobrze znaną w Polsce firmą istniejącą na rynku od długiego czasu. Niektóre z ich głównych specjalizacji to analiza procesów w obszarze gospodarki magazynowej. Firma ta przeprowadziła audyt magazynu komponentów w naszej firmie ze szczególnym naciskiem na następujące obszary: analiza wykorzystania miejsca magazynowego, analiza istniejących procesów i procedur, wdrożenie nowej struktury magazynu oraz zaimplementowanie nowego sposobu pracy.

Panowie Tomasz Dworczak oraz Marek Gubała, którzy przeprowadzali audyt w firmie okazali się bardzo dobrymi specjalistami którzy wykonali wszystkie powierzone prace w bardzo profesjonalny sposób. Ich porady i zalecenia zostały w pełni zaakceptowane przez kierownictwo i zostaną zaimplementowane w przeciągu następnych dwóch miesięcy.

Możemy w pełni zarekomendować ww. osoby jako bardzo wiarygodnych specjalistów, którzy potrafią wykorzystać swoją wiedzę w optymalizacji procesów magazynowych każdej firmie. Są godnymi zaufania profesjonalistami traktującymi swoją pracę bardzo poważnie co przekłada się na usprawnienie funkcjonowania firmy. 

Firma zajmująca się m.in. obsługą klientów zajmujących się dystrybucją produktów świeżych

Na przełomie listopada i grudnia 2007 roku firma „Ośrodek Nowoczesnych Technik Zarządzania” z siedzibą w Poznaniu, reprezentowana przez pana Marka Gubałę, Tomasza Dworczaka, Wiktora Małaszka wykonywała dla firmy projekt dotyczący konsultacji w obszarze gospodarki magazynowej.

W wyniku wizyt roboczych oraz spotkań z pracownikami powstał raport diagnozujący stan obecny obszaru gospodarki magazynowej w firmie wraz ze wskazanie kierunków możliwych usprawnień.

Na podstawie wykonanego projektu możemy zarekomendować „Ośrodek Nowoczesnych Technik Zarządzania” jako profesjonalną firmę doradczą. 

Wiodący dostawca opakowań z tektury falistej

Z pełną odpowiedzialnością mogę polecić i zarekomendować Ośrodek Nowoczesnych Technik Zarządzania Sp. z o.o. w zakresie optymalizacji procesów logistycznych przedsiębiorstwa. 

Firma ONTZ w pełni spełniła pokładane w niej zaufanie i wywiązała się z projektu. Projekt polegał na optymalizacji zapasów, zmianie infrastruktury magazynu wraz ze zmianą procesów magazynowych oraz optymalizacją procesów logistyki około produkcyjnej. Projekt w swojej naturze był bardzo złożony i przekrojowy, w którym zespół konsultantów ONTZ prowadzonym przez Tomasza Dworczaka, przy wsparciu Marka Gubały i Ryszarda Wójcika, udowodnił, że ma wysokie kwalifikacje w logistyce.

Co ważne całość, jako projekt była dobrze zaplanowana i podzielona na podzadania tak, że działania wdrożeniowe nie kolidowały z codzienną pracą naszej firmy. Bardzo dobrym pomysłem okazało się to, że nasi pracownicy byli częścią zespołu projektowego i mogli brać czynny udział w pracach optymalizacyjnych, mieli wpływ na efekty, a później mogli wdrażać zaprojektowane rozwiązania. Podejście takie znacznie ułatwiło przełamania tak zwanego oporu przed zmianami.

Bardzo ważne jest to, że projekt został przeprowadzony i wdrożony zgodnie założonym harmonogramem. Było to możliwe dzięki temu, że firma ONTZ ma dobrą organizację pracy, ma doskonale opanowane narzędzia komunikacji a oddelegowany zespół, to prawdziwi profesjonaliści w swoim fachu. 

Firma będące jednym z wiodących projektantów i producentów m.in. telewizorów LCD oraz paneli słonecznych

W miesiącu październiku 2008 roku odbył się w naszym przedsiębiorstwie cykl szkoleń zorganizowanych na potrzeby przedsiębiorstwa. Szkolenia te obejmowały tematycznie procesy magazynowania oraz zarządzania zapasami. Zajęcia prowadzone były przez Pana Wiktora Małaszka z Ośrodka Nowoczesnych Technik Zarządzania. 

Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu szkoleń oraz ze współpracy z prowadzącym. Nasza bardzo dobra współpraca pozwala mieć nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli dalej współpracować z Ośrodkiem Nowoczesnych Technik Zarządzania. 

Firma należąca do liderów branży celulozowo - papierniczej w Polsce

Firma niniejszym listem, udziela Instytutowi Technik i Technologii Logistycznych przy Politechnice Szczecińskiej z siedzibą w Szczecinie, przy Al. Wojska Polskiego 99, referencji profesjonalnego partnera w obszarze kompleksowych rozwiązań logistycznych. Tym samym pragniemy polecić usługi oferowane przez Instytut Technik i Technologii Logistycznych, który jest kierowany przez Pana Marka Gubałę. 

Mamy przyjemność zaświadczenia, iż w okresie od października 2005r. do lutego 2006r. współpracowaliśmy z ITiTL w ramach projektu o nazwie Ustalenie optymalnych procedur oraz przebudowa procesów zaopatrzeniowych zakładu. Zasadniczym celem podjętych działań była optymalizacja systemu dostaw i przyjęcia drewna do zakładu. Wyrażamy zadowolenie z zaprezentowanych przez ITiTL rozwiązań usprawniających system awizacji, zarządzanie transportem oraz procesy przyjęcia drewna do zakładu. Szczególną satysfakcję dają nam aplikacje informatyczne wspomagające awizację procesów transportowych, ocenę przewoźników oraz wyliczenie stawek transportowych. Pracowników ITiTL cechują szeroka wiedza, doświadczenie, kreatywność, profesjonalizm i wysoka etyka zawodowa. 

Firma ceni sobie współpracę z Instytutem Technik i Technologii Logistycznych i uważa, że jest solidnym i godnym rekomendacji partnerem w zakresie usług konsultingowych z obszaru logistyki.

Producent oferujący najwyższej jakości zestawy transportowe

Mamy przyjemność zaświadczyć, że na przełomie 06-07.2005 r. współpracowaliśmy z Instytutem Technik i Technologii Logistycznych kierowanym przez Pana Marka Gubałę. Podczas współpracy zespół konsultantów Instytutu Technik i Technologii Logistycznych przygotował projekt, celem była analiza i optymalizacja przepływu materiałowego zapasów części zamiennych dla naszego przedsiębiorstwa, który uzyskał naszą akceptację. Dotychczasowa współpraca z konsultantami Instytutu Technik i Technologii Logistycznych prowadzona w merytorycznej i miłej atmosferze pozwala zakładać dalszą owocną współpracę.